Phone: 089-4888110 | Line: motoskill
Customer Support | How to buy | Privacy policy

How to Buy

 

1. กดเลือกสินค้า

2. ตรวจสอบสินค้าในตะกร้า ก่อนชำระเงิน

3. กดลงทะเบียนเป็นสมาชิก

4. กรอกข้อมูลลูกค้า และรายละเอียดการจัดส่ง

5. ชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆของทางร้าน
(ช่องทางที่ลูกค้าสะดวก)

6. การสั่งซื้อสำเร็จ ทางร้านดำเนินการจัดส่ง รอรับสินค้า