Phone: 089-4888110 | Line: motoskill
Customer Support | How to buy | Privacy policy

Suzuki

Showing 1 to 6 of 6 items
Center Stand Suzuki V-strom 650 Center Stand Suzuki V-strom 650

Motoskill

Center Stand Suzuki V-strom 650

3,500.00 ฿

ขาตั้งคู่สำหรับ Suzuki V-strom 650 รายละเอียด - มั่นใจทุกครั้งในการจอด เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณ ใช้กับรถได้ทุกรุ่น - ติดตั้งง่าย พร้อมอะไหล่ - ผลิตจากเหล็กท่อขนาด 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร น้ำหนักรวม 3.3 กิโลกรัม (รวมชุดน๊อต) - สีดำพาวเดอร์โค้ท #SV65BK01
สินค้าหมด
Crash bar Suzuki V-strom 650 (Ver.2) Crash bar Suzuki V-strom 650 (Ver.2)

motoskill

Crash bar Suzuki V-strom 650 (Ver.2)

4,800.00 ฿

SUZUKI V-STROM 650 (Ver.2) รายละเอียด  - ช่วยปกป้องรถของคุณในยามเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน - มั่นใจทุกครั้งในการเดินทาง เป็นตัวช่วยป้องกันจุดสำคัญของรถคุณ - ติดตั้งง่าย พร้อมอะไหล่ เหล็กคุณภาพดี มั่นคง แข็งแรง - ผลิตจากเหล็กขาวไร้ตะเข็บ เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร ความหนา 2.2 มิลลิเมตร    (มีตัวประกบข้างพลาสติก) - น้ำหนักรวม 5 กิโลกรัม (รวมชุดน๊อต) - สีดำพาวเดอร์โค้ท #SV65BK03
ขาตั้งคู่ Suzuki V-strom 1000 - Centerstand Suzuki V-strom 1000 ขาตั้งคู่ Suzuki V-strom 1000 - Centerstand Suzuki V-strom 1000

Motoskill

ขาตั้งคู่ Suzuki V-strom 1000 - Centerstand Suzuki V-strom 1000

4,800.00 ฿

    ขาตั้งคู่สำหรับ Suzuki V-strom 1000 รายละเอียด - มั่นใจทุกครั้งในการจอด เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณ ใช้กับรถได้ทุกรุ่น ติดตั้งง่าย พร้อมอะไหล่ - ผลิตจากเหล็กท่อขนาด 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร น้ำหนักรวม 3.1 กิโลกรัม (รวมชุดน๊อต)  - สีดำพาวเดอร์โค้ท  #SV10BK01
Crash bar Suzuki V-strom 650 (Ver.1) Crash bar Suzuki V-strom 650 (Ver.1)

Motoskill

Crash bar Suzuki V-strom 650 (Ver.1)

4,500.00 ฿

กันล้มสำหรับ suzuki v-strom 650 รายละเอียด  - ช่วยปกป้องรถของคุณในยามเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน มั่นใจทุกครั้งในการเดินทาง เป็นตัวช่วยป้องกันจุดสำคัญของรถคุณ - ติดตั้งง่าย พร้อมอะไหล่ เหล็กคุณภาพดี มั่นคง แข็งแรง - ผลิตจากเหล็กขาวไร้ตะเข็บ เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร ความหนา 2.2 มิลลิเมตร (มีตัวประกบข้างพลาสติก) น้ำหนักรวม 5 กิโลกรัม (รวมชุดน๊อต) - สีดำพาวเดอร์โค้ท #SV65BK02  
Crash bar Suzuki V-strom 1000 Ver.1 Crash bar Suzuki V-strom 1000 Ver.1

Motoskill

Crash bar Suzuki V-strom 1000 Ver.1

4,800.00 ฿

กันล้มสำหรับ SUZUKI V-STROM 1000 (Ver.1) รายละเอียด - ช่วยปกป้องรถของคุณในยามเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน - มั่นใจทุกครั้งในการเดินทาง เป็นตัวช่วยป้องกันจุดสำคัญของรถคุณ - ติดตั้งง่าย พร้อมอะไหล่ เหล็กคุณภาพดี มั่นคง แข็งแรง - ผลิตจากเหล็กขาวไร้ตะเข็บ เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร ความหนา 2.2 มิลลิเมตร (มีตัวประกบข้างพลาสติก) - น้ำหนักรวม 6 กิโลกรัม (รวมชุดน๊อต) - สีดำพาวเดอร์โค้ท, สีขาว   #SV10BK02#SV10WT02
Crash bar Suzuki V-strom 1000 (Ver.2) Crash bar Suzuki V-strom 1000 (Ver.2)

Motoskill

Crash bar Suzuki V-strom 1000 (Ver.2)

4,800.00 ฿

กันล้มสำหรับ SUZUKI V-STROM 1000 (Ver.2) รายละเอียด - ช่วยปกป้องรถของคุณในยามเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน - มั่นใจทุกครั้งในการเดินทาง เป็นตัวช่วยป้องกันจุดสำคัญของรถคุณ - ติดตั้งง่าย พร้อมอะไหล่ เหล็กคุณภาพดี มั่นคง แข็งแรง - ผลิตจากเหล็กขาวไร้ตะเข็บ เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร ความหนา 2.2 มิลลิเมตร (มีตัวประกบข้างพลาสติก) - น้ำหนักรวม 6 กิโลกรัม (รวมชุดน๊อต)  - สีขาว #SV10WT03
Showing 1 to 6 of 6 items